Joogaterapian punaisena lankana on auttaa ymmärtämään kehon, hengityksen, mielen ja tunnetilojen välistä saumatonta yhteyttä ja oivaltamaan tämän yhteyden merkitys omalle hyvinvoinnille.

Joogaterapia auttaa mm. seuraaviin asioihin: jännitys-, lukko- ja kiputilojen vapautuminen, kehon hyvä ryhti ja kannattelu, ergonominen liikkuminen, vapautunut ja laadukas hengittäminen, tietoisuus- ja läsnäolo taitojen kehittäminen, itsetuntemuksen syventäminen sekä omiin tarpeisiin vastaaminen.

Joogaterapia sopii kaikille eikä vaadi aikaisempaa kokemusta joogasta.

Yhteystiedot - Olo-Tila

"Yhdessä tekeminen rikastuttaa kokemista. Yhdessä kokeminen antaa merkityksen tekemiselle."